Obiective - Asociatia MISIUNE PENTRU COPII

Cauta
Go to content

Main menu:

Obiective

Despre noi

Obiectivele strategice pe care ne-am propus să le realizam :

1. Obţinerea unui teren în Timişoara sau în apropierea Municipiului Timişoara prin concesiune sau donaţie;

2. Înfiinţarea, organizarea şi coordonarea unei case de copii, căsuţe de tip familial şi alte servicii comunitare care decurg din scopul Asociaţiei;

3. Dezvoltarea de parteneriate cu ONG-uri, companii private şi de stat pentru îndeplinirea scopului Ascociaţiei;

4. Infiinţarea unei şcoli de meserii pentru copiii din familiile defavorizate şi din centrele de copii,în vederea şcolarizării şi integrării lor în societate;

5. Organizarea de  reuniuni, tabere, seminarii, excursii documentare şi turistice, concursuri şi jocuri distractive, manifestări culturale, cursuri de perfecţionare, schimburi de experienţă în diverse domenii, cu participare internă şi internaţională;

6. Organizarea, în preajma Sărbătorilor,  a unor acţiuni  caritabile la centrele de copii;

7. Derularea de activităţi umanitare şi economice pentru ajutorarea copiilor orfani,abandonati,institutionalizati,care provin din familii sărace şi defavorizate, pentru combaterea violenţei în familie;

8. Activităţi de consiliere psihologica pentru copii,tineri si familii cu probleme;

9. Derularea de activităţi promoţionale în vederea susţinerii sponsorizărilor;

10. Găsirea căilor optime de colaborare cu reţeaua unităţilor de stat şi private  în vederea soluţionării şi rezolvării cazurilor dificile;

11.  Colaborarea şi organizarea de schimburi de experienţă cu organizaţii similare din ţară şi din străinătate;

12.  Colaborarea cu persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate pentru realizarea obiectivelor şi îndeplinirea misiunii;

 
Back to content | Back to main menu